Prezentare


Descriere proiect


Pentru prima dată în România va exista o Strategie naţională de încurajare a utilizării bicicletei. Aceasta va cuprinde un set de acţiuni care va răspunde la cele mai frecvente întrebări venite din partea celor care pot lua măsuri pentru a facilita utilizarea frecventă a bicicletei.

Strategia are o abordare participativă, publicul fiind invitat să se implice încă din prima fază. Proiectul prevede consultări cu toţi factorii interesaţi, fiind programate a avea loc întâlniri în toate regiunile de dezvoltare. Ne dorim ca la aceste discuţii să fie prezenţi toţi aceia care îşi doresc imbunătăţirea calităţii vieţii în localităţile în care trăiesc: autorităţi locale şi centrale, reprezentanţii asociaţiilor sau comunităţilor de biciclişti, reprezentanţi de companii sau cetăţeni interesaţi. În fiecare dintre cele 8 întâlniri, experţii implicaţi în proiect vor prezenta materiale pregătite pentru a explica într-un mod uşor de înţeles modul în care se pot reduce congestiile urbane prin dezvoltarea durabilă a mobilităţii, fiind oferite exemple de bună practică din zeci de documente similare adoptate în alte ţări.

După sesiunile de informări şi consultări, experţii vor realiza mai multe propuneri de document luând în considerare atât opiniile culese în timpul întâlnirilor, cât şi bunele practici în domeniu.

Scenariile rezultate vor fi puse în dezbatere, urmând alte întâlniri deschise publicului. În urma procesului de dezbatere, pe baza argumentelor primite, se va alege un scenariu care va fi prelucrat pe baza opiniilor primite.

Obiectivul general al proiectului consta in creșterea capacității ONG-urilor si a partenerilor sociali din cele 8 Regiuni de Dezvoltare de a formula propuneri de politici publice alternative care promovează mersul pe bicicletă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

a. Formularea si promovarea unei propuneri de politica publica alternativa care încurajează mersul pe bicicleta in mediul urban si integrarea principiilor orizontale si a temelor secundare in cadrul intervențiilor din acest sector cu accent pe protecția mediului si mobilitatea urbana durabila.

b. Cresterea capacității ONG-uri si a partenerilor sociali care activează in domeniul mobilității durabile de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, prin implementarea de sesiuni de instruire

c. Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administrație pentru promovarea modalităților durabile de transport in mediul urban prin organizarea de mese rotunde si dezbateri in vederea formulării de propuneri de politica publica alternativa la politicile inițiate de Guvern.

d. Imbunatatirea nivelului de conștientizare a avantajelor utilizării mersului pe bicicleta si creșterea gradului de educație in domeniul dezvoltării durabile a persoanelor din grupul țintă al proiectului.

Principalul rezultat al proiectului consta in îmbunătățirea capacității ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Rezultatele estimate ale proiectului

  • Instruirea personalului din ONG-uri si parteneri sociali in integrarea principiilor orizontale in activitatea lor curenta;
  • 160 reprezentanți ai ONG-urilor si partenerilor sociali instruiți in domeniul formulării de politici publice;
  • 1 Politica Publica Alternativa care promovează mersul pe bicicleta in mediul urban si integrarea principiilor orizontale si temelor secundare in cadrul intervențiilor din acest sector, cu accent pe protecția mediului si mobilitatea urbana durabila promovata si acceptata.