Opţiunile de dezvoltare a Strategiei au intrat în dezbatere publică

Începând de azi, pentru dezvoltarea proiectului Strategiei naționale de încurajare a utilizării bicicletei, vă supunem atenției documentul care conține opțiunile de dezvoltare realizate de experții proiectului. Puteţi consulta cele 3 opţiuni la acest link.

Așteptăm opiniile voastre până pe data 20 ianuarie 2020, ora 12, în formularul on-line pe care îl puteți accesa aici sau la adresa de email strategiebiciclete@gmail.com

RECTIFICARE – Perioada de transmitere a opiniilor s-a prelungit până pe 28 ianuarie 2020, ora 12.

Pentru a fi înglobate în proiectul de Strategie, propunerile trebuie să respecte obiectivele enunțate. Pentru o mai bună înțelegere a propunerilor vă rugăm să aduceți argumente care să susțină opinia exprimată.

Estimăm că proiectul Strategiei va putea fi disponibil în procedura de consultare și dezbatere începând cu data 1 februarie 2020.

Strategia pe care o pregătim este parte a proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” – cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, proiect cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014- 2020, Axa prioritară “Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente”.