Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” – cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839 este finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014- 2020, Axa prioritara “Administraţie publica si sistem judiciar eficiente”.

Proiectul este implementat in parteneriat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) si Asociatia OPTAR – Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali din cele 8 Regiuni de Dezvoltare de a formula propuneri de politici publice alternative care promoveaza mersul pe bicicleta. Prin obiectivul sau general, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 1.1 – „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu Stategia pentru Consolidarea Administratiei Publice – SCAP”, aferent axei prioritare 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente, din cadrul POCA 2014-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1.Formularea si promovarea unei propuneri de politica publica alternativa care incurajeaza mersul pe bicicleta in mediul urban si integrarea principiilor orizontale si a temelor secundare in cadrul interventiilor din acest sector cu accent pe protectia mediului si mobilitatea urbana durabila.
2.Cresterea capacitatii a 2 ONG-uri si a partenerilor sociali care activeaza in domeniul mobilitatii durabile de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, prin implementarea de sesiuni de instruire a 160 persoane, reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali implicati in proiect.
3.Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in mediul urban prin organizarea de mese rotunde si dezbateri in vederea formularii de propuneri de politica publica alternativa la politicile initiate de Guvern.
4.Imbunatatirea nivelului de constientizare a avantajelor utilizarii mersului pe bicicleta si cresterea gradului de educatie in domeniul dezvoltarii durabile a persoanelor din grupul tinta al proiectului.

Principalul rezultat al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern.
Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din 180 persoane, reprezentanti ai ONG-urilor, inclusiv ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, parteneri sociali, autoritati si institutii publice locale si centrale.
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 972,656.90 lei, din care 953,203.73 lei reprezinta valoarea asistentei financiare nerambursabile.
Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, intre 11.07.2018 – 31.10.2019.

Comunicat de presa