Acasa

Anunturi si noutati

Proiectul de realizare a Strategiei nationale de incurajare a utilizarii bicicletei a ajuns la final

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” – cod SIPOCA 306/cod...

Read More

Propunere de Politică Publică Alternativă: Strategia naţională de încurajare a utilizării bicicletei

Propunerea de politică publică alternativă a fost elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile...

Read More

Studiu comparativ: Strategii naţionale şi locale pentru încurajarea utilizării bicicletei

În pregătirea primei strategii naționale pentru încurajarea utilizării bicicletei, experții noștri au analizat strategii din toată lumea și au alcătuit...

Read More

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administrație pentru promovarea modalităților durabile de transport in interiorul localităților” Cod SIPOCA/cod MySMIS


Este finanțat in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014- 2020, obiectivul specific 1.1 – „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu Stategia pentru Consolidarea Administratiei Publice - SCAP”, Axa prioritara 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente, din cadrul POCA 2014-2020.

Proiectul este implementat in parteneriat de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) si Asociația OPTAR – Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 972,656.90 lei, din care 953.203,73 lei reprezintă valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014- 2020.
Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, incepand cu 11.07.2018.


Parteneri

ADR-SE (Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est) este o organizaţie non-guvernamentala, de utilitate publica, al cărei obiectiv este dezvoltarea regională prin inițierea și menținerea de parteneriate instituţionale intra-regionale, inter-regionale şi internaţionale. Promotor al dezvoltării regionale în Regiunea Sud-Est, organizaţia contribuie, prin expertiză şi suport logistic, la procesul complex şi continuu de agregare a intereselor instituţiilor judeţene şi regionale, în scopul realizării cadrului general regional de dezvoltare. ADR SE este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.