Acasa

Anunturi si noutati

Raportul dezbaterii documentelor preliminarii

În perioada 06 – 28 ianuarie 2020, au fost în dezbatere publică opțiunile de dezvoltare a proiectului Strategiei naționale de încurajare...

Read More

Ultimul webinar de pregătire şi informare va fi pe 27 ianuarie iar dezbaterea opţiunilor de dezvoltare a Strategiei se prelungeşte până pe 28 ianuarie

’’Strategia națională a încurajării utilizării bicicletei’’ dezvoltă doar un aspect din multitudinea de soluții de deplasare urbană, însă dezvoltarea în...

Read More

Opţiunile de dezvoltare a Strategiei au intrat în dezbatere publică

Începând de azi, pentru dezvoltarea proiectului Strategiei naționale de încurajare a utilizării bicicletei, vă supunem atenției documentul care conține opțiunile de dezvoltare...

Read More

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administrație pentru promovarea modalităților durabile de transport in interiorul localităților” Cod SIPOCA/cod MySMIS


Este finanțat in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014- 2020, obiectivul specific 1.1 – „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu Stategia pentru Consolidarea Administratiei Publice - SCAP”, Axa prioritara 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente, din cadrul POCA 2014-2020.

Proiectul este implementat in parteneriat de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) si Asociația OPTAR – Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 972,656.90 lei, din care 953.203,73 lei reprezintă valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014- 2020.
Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, incepand cu 11.07.2018.


Parteneri

ADR-SE (Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est) este o organizaţie non-guvernamentala, de utilitate publica, al cărei obiectiv este dezvoltarea regională prin inițierea și menținerea de parteneriate instituţionale intra-regionale, inter-regionale şi internaţionale. Promotor al dezvoltării regionale în Regiunea Sud-Est, organizaţia contribuie, prin expertiză şi suport logistic, la procesul complex şi continuu de agregare a intereselor instituţiilor judeţene şi regionale, în scopul realizării cadrului general regional de dezvoltare. ADR SE este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.